Tuyển Dụng

Tuyển Dụng & Đào Tạo Thuyền Viên

Tuyển Dụng & Đào Tạo Thuyền Viên

Nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, cung ứng thuyền viên cho các đội tàu Công ty vận tải Hàng hải và các chủ tàu Việt Nam/nước ngoài. Công ty Cổ phần Phát triển LTC Việt Nam hợp tác các Công ty Hàng Hải